Inschrijvingsformulier

Neen, we zoeken geen muurbloempje,

maar eerder dat zeldzame bloemetje dat zicht ontpopt tot een kleurrijke vlinder.

“Het concept van Schoonheidsspecialiste van het jaar dat in 2017 voor de eerste keer werd opgestart heeft zich  intussen voldoende bewezen en het is dan ook een volwaardig evenement geworden waar bijna de hele schoonheidsbranche aanwezig is. Je merkt dat het winnen van een Award in deze b-to-b sector de professionaliteit van het vak symboliseert. Denk maar aan de maximale gratis reclame die de deelnemers tijdens de laatste maanden van hun traject krijgen als hun zaak genomineerd is. Artikels in regiobladen en kranten, lokale radio en TV, met als gevolg dat genomineerden en winnaars plots hun agenda volgeboekt zien staan gedurende vele maanden.  Tenslotte gaat elke genomineerde en winnaars naar huis met een zeer behoorlijk prijzenpakket t.w.v.  6.500 €.

Deze Award-uitreiking heeft als doel het beroep van schoonheidsspecialist in de spotlights te zetten en het imago van het beroep op te waarderen.   De uitreiking met awards zelf  zal trouwens dit jaar doorgaan eind november in het prestigieuze Kasteel van Brasschaat. 

Belsis eerst in welke categorie u kan deelnemen : 

1. Eenmanszaak

2 .Schoonheidssalon

3. Starter

Neem nadien even de deelnamevoorwaarden hieronder door.

Heeft u alles rustig doorgenomen ?

Belsis dan nu door u onderaan deze pagina in te schrijven!
We gaan een spannende tijd tegemoet voor u en uw zaak!

Uw inschrijving geschiedt door invulling van uw naam, naam salon (adresgegevens), website en social media, telefoonnummer, vermelding van uw BTW-nummer en korte bedrijfssituatie (eenmanszaak etc. en hoeveel werkuren). Geef ons tevens een heel korte motivatie: waarom wordt U schoonheidsspecialiste of salon van het jaar?

Het inschrijvingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

Deelnamevoorwaarden
Deelnemers aan de wedstrijd ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’ dienen minimaal drie jaar een eigen schoonheidssalon te hebben en ingeschreven te staan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met een geldig Belgisch BTW-nummer.  Onder de noemer “Schoonheidsspecialiste van het jaar” zijn we op zoek naar een experte die alleen werkt. 

Deelnemers aan de wedstrijd ‘Schoonheidsspecialiste STARTER  van het Jaar’ dienen minimaal 1 jaar een eigen schoonheidssalon te hebben en ingeschreven te staan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met een geldig Belgisch BTW-nummer.  Onder de noemer “Schoonheidsspecialiste/ Starter van het jaar” zijn we op zoek naar een jong en bekwaam talent die alleen werkt. 

Deelnemers aan de wedstrijd ‘Schoonheidssalon van het Jaar’ dienen minimaal drie jaar een eigen schoonheidssalon uit te baten en ingeschreven te staan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met een geldig Belgisch BTW-nummer.  In deze categorie gaan we op zoek naar het beste salon dat ook personeel tewerk stelt.

Naam zaak :

Juridische vorm :

BTWnr :

Persoonlijke naam :

Adres :

Postcode :

Gemeente :

Tel :

GSM :

e-mail zaak :

website zaak :

actief op sociale media :

Schoonheidsspecialiste-van-het-jaar (Werkt alleen)Schoonheidssalon -van-het-jaar (Met personeelsleden)schoonheidsspecialiste/STARTER van het jaar (min. 1 jaar werkervaring)


Korte motivatie (5 à 6 regels) :Gevoerde merken :

Inschrijving is pas volledig wanneer U ook het inschrijvingsgeld via onderstaande link hebt betaald :

 
Maak uw keuze voor betaling

Betaling schoonheidsspecialiste van het jaar

Betaling schoonheidssalon van het jaar

Betaling schoonheidsspecialiste/STARTER van het jaar (min. 1 jaar werkervaring)

ik ga akkoord met het wedstrijdreglement hieronder weergegeven en doe onmiddellijk de betaling via de webshop (zie link hierboven).

 

Wedstrijdreglement en overzicht planning 2019 – 2020

1. Inschrijving is mogelijk voor één van de drie categorieën Schoonheidsspecialisten, Starter  en Schoonheidssalons die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België en op 1 januari 2019 drie jaar of langer in het vak zitten.
2. Inschrijving geldt alleen voor Nederlandstaligen werkend in Vlaanderen en Brussel.
3. Het inschrijfgeld bedraagt 72,00 BTWI/categorie ; na ontvangst van deze factuur, dient dit bedrag binnen 30 dagen overgemaakt te worden t.n.v. de organisatie ‘Schoonheidsspecialiste/salon van het Jaar – Sonar Media’. Is dit niet het geval, dan kan deelname geweigerd worden.
4. Inzending voor deelname dient te geschieden d.m.v. bijgevoegd formulier (pagina 1 tot 4) en geldt van begin januari t/m eind april 2019.
5. Eind april ontvangen alle deelnemers de vragenlijst m.b.t. de jurering. Deze schriftelijke uitwerking, aangevuld met een visueel aspect, dient uiterlijk voor 10 juni in het bezit te zijn van de organisatie. Deelnemers worden tevens gratis opgenomen op de beauty- en wellnessfinder  www.belbeauty.be.
6. De vakkundige jury beoordeelt de inzendingen en maakt op basis hiervan een selectie van (minimaal) 10 genomineerden.
7. Tijdens de zomermaanden worden deze genomineerden bezocht door een onafhankelijk persoon (Mystery Guest) . In dit kader geef ik toestemming om een kosteloze behandeling aan te bieden aan het jurylid/mystery guest die zich na afloop kenbaar zal maken.
8. In oktober selecteert de vakjury de winnaars tijdens de genomineerdendag. De genomineerden worden een laatste maal uitgenodigd op een nader te bepalen locatie waar de vakjury aanwezig zal zijn.
9. Alle materiaal blijft in bezit van de organisatie.
10. Uitgesloten van deelname: de winnaar mag zich vijf jaar na dato weer opgeven voor het event.
11. De naam ‘Schoonheidsspecialiste en Starter/of Schoonheidssalon van het Jaar.be’ mag gebruikt worden in alle uitingen; m.a.w. deelnemende schoonheidsspecialisten krijgen tools om eigen campagnes te voeren.
12. De winnaar/winnares wordt bekend gemaakt, de twee andere kandidaten worden niet verder gerangschikt naar een tweede of een derde plaats, maar dragen beiden de titel ‘runner-up’.
13. De beslissing van de jury is onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar.
14. Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen van de kandidatuur gaat de kandidate akkoord met het huidige reglement en aanvaardt zij onherroepelijk de beslissing van de jury. Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of over de kandidate verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury overgaan tot niet toekenning van de prijs aan de gekozen kandidate en een andere laureate bepalen.

Disclaimer
1. Wij besteden de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledigheden of onjuistheden bevat. De informatie wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.
2. Zonder toestemming van Sonar Media & PR is het bezoekers aan de website niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3. Sonar Media & PR kan er niet voor instaan dat de op deze website aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin ze zich bevindt, zonder enige garantie ten aanzien van haar kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
4. Sonar Media & PR kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de website. Sonar Media & PR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
5. Onze communicatie en websites kunnen verwijzingen/links naar websites van derden bevatten. Sonar Media & PR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid
1. De Schoonheidsspecialiste/Starter/Schonnheidssalon staat jegens Sonar Media & PR in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit het wedstrijdreglement. Indien de schoonheidsspecialiste/salon enige bepaling uit dit wedstrijdreglement of enig ander voorschrift niet, niet tijdig en of niet behoorlijk nakomt, behoudt Sonar Media & PR zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die het nodig acht.

2. Sonar Media & PR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard ook die beperkte, vertraagde of verloren inzendingen tot gevolg zouden hebben.
3. Sonar Media & PR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de omschrijving, de niet-beschikbaarheid, het verlies of te laat ontvangen van een prijs, noch voor uit de verkiezing voortvloeiende handelingen of enige belasting, heffing of andere kosten die winnaars in verband met een prijs verplicht kunnen zijn te voldoen.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sonar Media & PR partij is in het kader van ‘Schoonheidsspecialiste/ salon van het jaar’, is het Belgisch recht van toepassing. Bijkomende inlichtingen ? Neem contact met ons op via info@schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be>;

Comments are closed.