Vragenlijst inschrijving Schoonheidsspecialiste-salon van het Jaar – 2020

 

De vragenlijst bestaat uit volgende onderdelen:

Maak eerst altijd een kladversie in een Word file alvorens deze vragenlijst in te geven, deze kan u nadien handig van pas komen.

ONLINE VRAGENLIJST “SCHOONHEIDSSALON / SCHOONHEIDSSPECIALISTE”

1. Een inleidende motivatie van maximaal 500 woorden waarin duidelijk wordt hoe uw salon en vakmanschap zich onderscheidt ten opzichte van de concurrentie. (apart blad bij te voegen/ handgeschreven teksten komen helaas niet in aanmerking)
Korte motivatie (maximaal 500 woorden) :

2. Daarnaast bestaat de inzending uit gedetailleerde antwoorden op onderstaande vragenlijst. Stuur deze vragenlijst niet terug, maar vul deze online HIER in op de site.

3. 4 bijlages waaronder fotomateriaal, kopie diploma’s, marketing en pr-materiaal.

ONLINE VRAGENLIJST “SCHOONHEIDSSALON / SCHOONHEIDSSPECIALISTE”

BELANGRIJK: Voor de jurering gelieve de volgorde strikt aan te houden!

Naam zaak :

Juridische vorm :

BTWnr :

Persoonlijke naam :

Adres :

Postcode :

Gemeente :

Tel :

GSM :

e-mail zaak :

website zaak :

actief op sociale media :


Vestigingsplaats en aantal inwoners

Openingstijden

Lid beroepsfederatie :
janeen
Naam :
Naam eigenaar en indien van toepassing manager

Aantal medewerkers en voltijdsequivalent. Beschrijf hierbij per medewerker zijn/haar taken en aantal uren per week
niet van toepassing voor categorie Schoonheidsspecialiste

Aantal

Korte omschrijving van het salon met aangeboden behandelingen en specialisaties

DE ONDERNEMER

•Schoonheidsspecialist(e)sinds

•Wat maakt u en uw salon zo bijzonder?

•Wat is uw visie op het vak schoonheidsverzorging?

•Wat is uw rol binnen de zaak?

•Aantal gepresteerde uren in/aan de zaak en in welke functie?

•Wat zijn uw toekomstplannen?

MANAGEMENT

•Wat is het doel van de zaak en de missie?

•Hoe gaat u dat doel bereiken, wat is uw visie?

•Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren?

•Op welke manier gaat u om met innovatie?

•Maak een organogram van de organisatie met functie en taakverdeling
n. v. t. voor categorie Schoonheidsspecialiste

•Werkt u met een reglement, handboek of protocol?
n. v. t. voor categorie Schoonheidsspecialiste

•Hoe vaak hebt u werkoverleg, wat is het doel hiervan?
n. v. t. voor categorie Schoonheidsspecialiste

•Heeft u een opleidingsplan en zo ja, hoe ziet dat eruit?

•Hoe vaak houdt u functionerings- en/of beoordelingsgesprekken?
n. v. t. voor categorie Schoonheidsspecialiste

•Wat doet u om medewerkers te behouden?
n. v. t. voor categorie Schoonheidsspecialiste

BUSINESSPLAN

•Welke investeringen deed u de laatste twee jaar ?

•Hoeveel klanten heeft u gemiddeld per week?

•Wat is de gemiddelde besteding per klant?

•Welke omzet had u in 2017?

•Geef d.m.v. percentages de verdeling in omzet aan tussen behandelingen en
productverkoop

•Wat is de bezettingsgraad van uw salon op jaarbasis?

DOELGROEP

•Op welk marktsegment richt u zich?

•Wat onderscheidt uw salon van andere salons in dezelfde omgeving?

•Geef een korte schets van uw klantenprofiel?

•Wat is de gemiddelde besteding op jaarbasis van uw klant?

•Wat voor soort behandelingen biedt u aan?

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

•Verklaring van de naam van de salon

•Geschiedenis en origine salon

•Geef een beschrijving en voorbeeld van de huisstijl

•Wat is uw visie op en doelstelling van uw website?

•Wat doet u om vaste klanten te behouden, wat is uw filosofie en geef een voorbeeld
hoe dit eruit ziet

•Wat doet u om nieuwe klanten aan te trekken, wat is uw filosofie en geef een voorbeeld hoe dit eruit ziet

•Geef voorbeelden van reclame-uitingen. Wat was de laatste promotionele actie? Wat heeft het gekost en wat heeft het opgeleverd?

•Geef bij benadering op hoe groot uw marketingbudget is jaarbasis?

•Hoe pakt uw salon productverkoop aan? Geef voorbeelden.

•Op welke manier bent u maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen
(optioneel)?

ETALAGE EN DECORATIE

•Inrichting van de zaak: waarom heeft u voor deze inrichting gekozen?

•Beschrijf kort het uitzicht van de gevel (met eventuele bestickering, gevelreclame, etalage)

•Hoeveel vierkante meter neemt de presentatie van de verkoopproducten in beslag? (enkel cijfers invullen)

4 VERPLICHTE BIJLAGES in bijgevoegde omslag

1.FOTOMATERIAAL – foto’s (geen prints van printer) – 1 foto op 1 A4

•1 x voorzijde gevelpand
•1 x receptie, ontvangstruimte
•1 x salon interieur
•1 x verkoopbalie, winkelverkoop
•1 x foto team (staand) n. v. t. voor categorie Schoonheidsspecialiste
•1 x foto eigenaar (staand)

2.Stuur kopies van DIPLOMA’S EN GERELATEERDE CERTIFICATEN mee als bijlage

3.Stuur maximum 5 voorbeelden van MARKETING MATERIAAL mee ter illustratie

4.Stuur maximum 5 voorbeelden VAN PR-MATERIAAL mee ter illustratie
Voor 10 juni terug te sturen naar :

SONAR MEDIA & & PR
Schoonheidsspecialiste/Schoonheidssalon Van Het Jaar
Nieuwpoortsesteenweg 29
8400 Oostende

Ja, ik stuur gevraagde foto', diploma's, marketing en PR-materiaal op in een omslag voor 10 juni 2018!
verplicht aan te vinken, anders kan document niet worden door gezonden
Adres : Sonarmedia Pr - Nieuwpoortsesteenweg 29 – 8400 Oostende

P.S. Wees origineel als u uw dossier opstuurt, een extra kleurtje of leuke omslag zorgen gegarandeerd voor meer impact.

Comments are closed.